Εκπαιδευτές

Μαρία Λεβαντίνου
YAI Master of Yoga


Founder of The School of Yin Yoga, Certified Yin Yoga Teacher Trainer, Creator of Emotional Yoga Therapeutics (E.Y.T), Trainee in Gestalt Psychotherapy, Yin Yoga Teacher Training, I. Taoism, Anatomy and Sequencing, II. Embracing the Yin Path and III. Storytelling, Bahiranga Yoga Therapy Instructor Course, Nada Yoga Training, Yoga Instructor trained in Hatha Yoga following the Satyananda System, Personal Student of Diane Long, Angela Farmer and Victor van Kooten, Mphil in Aesthetic Philosophy, BA in Theatre Studies.

Μιχάλης Μουρτζής
MD (A.M.)


Doctor of Medicine in Alternative Medicines, MD (A.M.). Τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια έχει αφοσιωθεί στην αναζήτηση τρόπων και μεθόδων ενεργειακής θεραπείας, με σκοπό την ίαση από ψυχικές και σωματικές παθήσεις, και τη διεύρυνση του εαυτού και της συνείδησης. Σημαντικό κομμάτι της εργασίας του αποτελεί η σπουδή, άσκηση και διδασκαλία σημαντικών πνευματικών παραδόσεων όπως ο Σαμανισμός, το Τσι Κούνγκ, η Βαζραγιάνα, o Ταοϊσμός, η Ινδουιστική Τάντρα, ο Σιβαϊσμός του Κασμίρ, το Τζόγκσεν, το Μπον, η Καμπάλα, η Οντογονία και η Σωματική Ψυχοθεραπεία. Είναι ο ιδρυτής της AMRITA, σχολής για τη διεύρυνση της συνειδητότητας και της αυτογνωσίας.