Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

“Don't push the river, it flows by itself.”

Fritz Perls

Στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt καθοδηγώ ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής ψυχικής υγείας μετά από επικοινωνία ( δια ζώσης και online)

Η συμβουλευτική ψυχικής υγείας είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, τους προσωπικούς του προβληματισμούς, τα άγχη του ή ακόμα και την έλλειψη νοήματος στη ζωή του.

Μέσα από την αυτογνωσία, ο συμβουλευόμενος με συνοδοιπόρο το σύμβουλο ψυχικής υγείας ανακαλύπτει το δρόμο που θα τον οδηγήσει σε μια πιο υγιή και ισορροπημένη ζωή. Μαθαίνει να αναπτύσσει τις δεξιότητες που έχει και να ανακαλύπτει νέες, να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες και να διαχειρίζεται
πιο αποτελεσματικά τα θέματα που τον απασχολούν, να αντιμετωπίζει τις κρίσεις ή ακόμα και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Κυρίαρχος στόχος μια πιο ικανοποιητική και δημιουργική ζωή. 

*Βασικός στόχος στη θεραπεία Gestalt είναι να αποκτήσει το άτομο επίγνωση του τί βιώνει και πράττει.

 Μέσα από τη διαδικασία της επίγνωσης, το άτομο κερδίζει την κατανόηση του εαυτού του και του περιβάλλοντός του. Γνωρίζει τη δυνατότητα για αλλαγή και την ικανότητά του να κάνει επιλογές, ούτως ώστε να ζει μια αυθεντική, με νόημα, ζωή.

Επιγραμματικά, η θεραπευτική προσέγγιση Gestalt είναι: 

  • Φαινομενολογική, επιδιώκοντας να προσδιορίσει και να ενισχύσει την άμεση εμπειρία, εκλεπτύνοντας την επίγνωση του ατόμου και της πραγματικότητάς του, μέσω της περιγραφής (describing), του παρενθετισμού (bracketing) και της οριζοντιοποίησης (horizontalising).

 

  • Υπαρξιακή, βασιζόμενη στο «εδώ και τώρα» δίνοντας έμφαση στο ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα επιλογής απέναντι στα υπαρξιακά ζητήματα που αντιμετωπίζει και είναι υπεύθυνο για τον προορισμό του

 

  • Βιωματική, εστιάζοντας στο «τί» και «πώς» ο άνθρωπος σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει καθώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, ενσωματώνοντας το διάλογο και το πείραμα.

 

  • Διαλογική, Βασισμένη στην αρχή της υπαρξιακής συνάντησης (Martin Buber) ενδιαφέρεται να χτίζει έναν αυθεντικό διάλογο στη θεραπευτική σχέση, θεωρώντας τον σαν έναν παράγοντα εξέλιξης και θεραπείας, και τέλος

 

  • Σχεσιακή, υποστηρίζοντας ότι τα άτομα είναι αλληλοσυνδεόμενα και βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία αμοιβαίας επιρροής. 

 

Αναλυτικότερα, η θεραπεία Gestalt αποτελεί μια σχεσιακή, φαινομενολογική, υπαρξιακή και ολιστική θεραπευτική προσέγγιση που θεμελιώθηκε από τους Fritz Perls και Laura Perls τη δεκαετία του 1940. Η θεραπεία Gestalt βασίστηκε στην ψυχολογία Gestalt αλλά και στην αλληλεπίδραση των ιδρυτών της με μια σειρά άλλων επιστημονικών ρευμάτων, κοινωνικών τάσεων και εξελίξεων.

 Διάβασε περισσότερα εδώ: https://www.gestaltfoundation.gr/index.php/el/gestalt-foundation/therapeutiki-proseggisi-gestalt